Vsi projekti

Rail4Region >>Enhancement of spatial and transport planning capacities in the promotion of the accessibility of the rail freight transport network and regional development<<

Novi projekt za LCAS iz programa financiranja Interreg Central Europe se je začel aprila 2023 in bo trajal 36 mesecev.

Vsebina projekta:

Rail4Regions želi prispevati k povečanju deleža železniškega tovornega prometa. Danes so razdalje do najbližje železniške tovorne povezave za marsikatero podjetje predolge. Posledično se veliko blaga, ki se lahko prevaža po železnici, prevaža po cesti. Partnerji zato skupaj razvijajo rešitve, namenjene prometnim in prostorskim načrtovalcem, da bi regionalne proge vključili v železniško tovorno omrežje. Cilj je izboljšati dostop do železnice in ekonomsko izvedljivost ter s tem prispevati k zelenemu dogovoru EU v prometnem sektorju.

Skupno razviti rezultati in rešitve bi morali sprožiti naložbe za izboljšanje železniškega tovornega prometa s ponovno aktivacijo ali optimizirano uporabo regionalnih prog. Da bi to dosegli, projektni partnerji načrtujejo razvoj koncepta, ki obravnava regionalne železniške proge. Prav tako je treba razviti in preizkusiti pristope k reševanju stranskih tirov, enovagonskega prometa, nakladalnih mest in odcepov ter izdelati akcijske načrte za sprejem rešitev v regionalnem razvojnem in investicijskem načrtu. Posledično bi morali prometni in prostorski načrtovalci dobiti instrumente, ki spodbujajo dostop do železniškega tovornega prometa in tako prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti industrijskih območij s prometom z nižjimi emisijami CO2.

Namen projekta je tudi zasidrati naložbe v regionalne železniške proge in njihovo optimizacijo ter opredeliti njihove dostopne točke v železniškem tovornem omrežju. Izboljšani dostop in večja okoljska ozaveščenost podjetij bi jih morala spodbuditi k preusmeritvi več prometa s cest na železnice.

LCAS bo analiziral lokalne razmere in razvil rešitve, ki bodo podjetjem na podeželskih območjih omogočile obvladovanje modalnega prehoda s ponovnim aktiviranjem podružnic in povezovanjem regionalnega prometa na terminal Fürnitz. Povezava lokalnih podjetij z železniškim omrežjem bi jim omogočila prevoz blaga po železnici do Combi Cargo Terminal Villach Süd|Fürnitz in njegovo distribucijo na številne evropske in nacionalne destinacije.

Projektni partnerji:

Poleg vodilnega partnerja, Turingijskega ministrstva za infrastrukturo in kmetijstvo, projekt na področju trajnosti podpirajo še naslednji projektni partnerji:

Univerza v Erfurtu (DE), Univerza v Žilini (SK) s partnerji za sodelovanje Rail Freight Slovakia (SK), Inštitut za promet in transport Ljubljana (SI), University North (HR), District of Varaždin (HR), Rail Freight Hungary ( HU), Regionalna razvojna agencija Malopolska (PL), Informacijski in razvojni inštitut Kordis (CZ) s partnerjem za sodelovanje Regija Jihomoravský kraj (CZ), provinca Novara (IT), svetovalno podjetje T Bridge (IT), LCA Logistik Center Austria Süd ( AT) s kooperacijskim partnerjem Deželo Koroško (AT)

Načrtovani skupni proračun:

2,3 milijona evrov