PELJEMO VAS NAPREJ.

HITRO INDIVIDUALNO USMERJENI V PRIHODNOST

Na tromeji Avstrija, Italija in Slovenija, v neposredni bližini Beljaka (Villach), druge največje koroške gospodarske regije, in neposredno ob avtocesti A2 se nahaja logistični center Austria Süd. Lokacija pokriva skupno več kot 160 hektarjev in je razdeljena na dve veliki coni. Približno 40 hektarjev se nahaja v severni coni in okrog 120 hektarjev v južni coni.
Logistični center Austria Süd je neposredno na stičišču dveh glavnih prometnih osi Tauern in baltsko-jadranske osi. ÖBB na tem mestu upravlja z velikim ranžirnim dvoriščem, ki služi kot stičišče domačega in mednarodnega tovornega prometa, med drugim pa nudi dnevno povezavo z izbranimi jadranskimi pristanišči. Poleg tega osrednjega ranžirnega dvorišča ÖBB upravlja tudi pretovorno dvorišče s povezanim terminalom Cargo Combi kot osnovo za tovorni in kombinirani tovorni promet (pretovarjanje zabojnikov, zamenljivih tovorišč in polpriklopnikov).

Logistični center LCA Austria Süd ponuja malim, srednje velikim in velikim podjetjem celovite, prvovrstne poslovne površine, pri čemer je lokacija usmerjena predvsem k podjetjem s področja logistike, k logističnim ponudnikom storitev oz. proizvodnim podjetjem. Avtocesta A2 je v neposredni bližini, kar zagotavlja hitre povezave z avstrijskimi sosednjimi državami ter z letališči v Celovcu, Gradcu in Ljubljani (Slovenija). Številna podjetja in ponudniki storitev z več kot 1000 zaposlenimi že uporabljajo lokacijo kot svoj logistični center v regiji Alpe-Jadran.
Poleg tega se industrijska cona EuroNova nahaja približno 12 km stran in zagotavlja prostor industrijskim podjetjem na skupni površini 650.000 m².

› BALTSKO-JADRANSKA OS

Pomembna glavna prometna os bo ob zaključku gradnje železnice Koralmbahn (2023) in predora Semmering (2026) potekala od Baltskega do Jadranskega morja.

Gdansk > Varšava > Dunaj > Beljak > Trst > Benetke > Bologna

> OS TAUERN (PANEVROPSKI KORIDOR)

Glavna os alpskega tranzita poteka čez:

München > Salzburg > Beljak > Ljubljana > Zagreb > Beograd > Sofija > Istanbul

PREGLED NAČRTA

Skupna površina približno 160 hektarjev.

PREDNOSTI LOKACIJE

 • Avtocestno križišče Beljak (Italija, Slovenija, Nemčija, Dunaj), 0,5 km
 • optimalna povezava s pristanišči NAPA Trst, Benetke, Ravena, Koper in Reka (najkrajša razdalja med Zahodno Evropo in Azijo)
 • neposredno na stičišču osi Tauern in baltsko-jadranske osi
 • optimalen pogoj za delovanje suhega pristanišča
 • Intermodalni terminal ÖBB
 • ranžirno dvorišče
 • optimalen pogoj za tovorni center (GVZ)
 • optimalna povezava z južnim nemškim gospodarskim območjem in proizvodnimi regijami Južne in Jugovzhodne Evrope
 • Letališče Celovec, 45 km
 • Letališče Gradec, 120 km
 • Letališče Ljubljana/Slovenija, 80 km

OPTIMALNA
INFRASTRUKTURA

Na površini 160 ha nudimo podjetjem s področij proizvodnje in logistike popolnoma razvite, prvovrstne poslovne površine. Zemljišča so primerna za težka tovorna vozila, opremljena so s kanalizacijskimi priključki, vodovodom, elektriko, zemeljskim plinom, daljinskim ogrevanjem ter telefonskimi in širokopasovnimi podatkovnimi povezavami.