Vsi projekti

FENIX – European Federated Network of Information eXchange in LogistiX – dokončan

FENIX bo razvil prvo evropsko zvezno arhitekturo za izmenjavo podatkov, ki bo služila evropski logistični skupnosti pošiljateljev, ponudnikov logističnih storitev, ponudnikov infrastrukture mobilnosti, mest in oblasti, da bi zagotovila interoperabilnost med posameznimi, obstoječimi in prihodnjimi platformami.

Poslanstvo FENIX-a je podpirati razvoj, validacijo in uvajanje digitalnih informacijskih sistemov vzdolž vseh koridorjev TEN-T. Končni produkt projekta bo zvezni informacijski sistem, ki bo služil evropskim pošiljateljem, ponudnikom logističnih storitev, ponudnikom mobilnostne infrastrukture, mestom in oblastem z zagotavljanjem interoperabilnosti med obstoječimi in prihodnjimi platformami. To naj bi med drugim spodbujalo horizontalno sodelovanje in omogočalo optimizirano usmerjanje in dinamično preusmerjanje blaga. Končno bi moralo biti mogoče ustvariti in ovrednotiti podatkovne tokove v realnem času.

Cilji

  • Premagovanje današnje razdrobljenosti in pomanjkanja povezljivosti okoli logističnih sistemov odločanja, ki temeljijo na IKT
  • povezati različne digitalne platforme in uskladiti storitve, ki jih ponujajo
  • Zagotavljanje interoperabilnosti in skupnih protokolov za podporo storitvam izmenjave podatkov
  • Omogočiti horizontalno sodelovanje znotraj LSC in delovati kot tehnološko nevtralna odprta rešitev izmenjave podatkov v obliki informacijskih sistemov digitalnih koridorjev za evropsko logistično skupnost

Partner

Projektni partnerji vključujejo 43 upravičencev, 2 državi članici in 23 izvajalskih organov, ki podpirajo razvoj, validacijo in uvajanje digitalnih informacijskih sistemov vzdolž osrednjega prometnega omrežja EU.

Trajanje

01.04.2019 – 31.03.2023

Zamisel o FENIX-u izhaja iz dela in priporočil Foruma za digitalni transport in logistiko (DTLF) Evropske komisije za ustvarjanje uspešnega in veljavnega zveznega omrežja platform kot omogočevalcev za medsebojno povezovanje med podjetji in vlado (B2A) ter med podjetji in državami. izmenjavo poslovnih podatkov (B2B) za ustvarjanje in izmenjavo med transportnimi in logističnimi podjetji.

FENIX je štiriletni projekt sklada Connecting Europe Facility (CEF), katerega namen je podpirati razvoj, validacijo in uvajanje digitalnih informacijskih sistemov vzdolž osrednjega prometnega omrežja EU. Instrument za povezovanje Evrope je ključni instrument financiranja EU za spodbujanje rasti, delovnih mest in konkurenčnosti z naložbami v infrastrukturo na evropski ravni.

Več informacij: https://fenix-network.eu/