Vsi projekti

ACCESSMILE – « Improving regional ACCESSibility of last MILE freight connections in Central Europe »

Ta projekt kot del programa financiranja Interreg Central Europe se bo začel januarja 2023 in bo trajal 36 mesecev.

Vsebino projekta:

Srednjo Evropo prečka 7 od 9 glavnih prometnih osi TEN-T, zaradi česar je središče blaga in storitev. Kljub velikemu številu železniških povezav med glavnimi terminali na srednjih in dolgih razdaljah je dostop do zadnje milje od podeželskih območij do ustreznih intermodalnih vozlišč – morskih pristanišč, rečnih pristanišč, železniških terminalov – omogočen s cestnim prometom. Te cestne povezave so pogosto neučinkovite in omejujejo dostopnost in gospodarski potencial podeželja. Hkrati povzročajo negativne vplive, kot so zastoji na cestah, povzročajo onesnaženje zraka in emisije CO2 ter tako prispevajo k podnebnim spremembam. Zato mora multimodalni promet spodbujati povečanje učinkovitosti in uspešnosti cestne povezave zadnje milje.
Informacijske in komunikacijske tehnologije so bistvene za učinkovito delovanje multimodalnih transportnih verig. Vendar pa je nedavni tehnološki razvoj osredotočen predvsem na srednje in dolge razdalje in ne na zadnjo miljo.
ACCESSMILE želi z rešitvami IKT optimizirati prometne tokove zadnje milje v tovornem prometu v srednji Evropi.

LCAS se v projektu osredotoča predvsem na ponudnikov nevtralen dostop do sistema »Bahn« za storitev zadnje milje na tirnicah z uporabo inovativnih informacijskih sistemov. Osnovna ideja te načrtovane digitalizacije regionalnega železniškega tovornega prometa z uporabo aplikacije je čim bolj učinkovita in s tem stroškovno učinkovita organizacija dostave in prevzema blaga s podeželja, zlasti za MSP, od/do vozlišča (terminala Furnitz). . To je mogoče le z združevanjem manjših količin, enostavnimi in digitalnimi organizacijskimi strukturami ter nevtralno ponudbo. LCAS bo tudi ugotavljal, kakšni motivi trenutno obstajajo za transportna podjetja (špediterje, špediterje), da večino svojega blaga prevažajo po cestah, namesto da uporabljajo okolju prijaznejšo železnico. Poleg tega je treba preučiti stališče stranke glede možnosti preusmeritve prevoza s ceste na železnico.

Projektni partnerji:

Poleg vodilnega partnerja, tržaškega pristanišča, ki ima veliko izkušenj na področju mednarodnih projektov financiranja, sodelujejo še naslednji mednarodno znani projektni partnerji:

Železniški cestni terminal RRT Verona (IT), pristanišče La Spezia (IT), pristanišče Koper (SI), pristaniška uprava Reka (HR), Mahart Container Center (HU), RSOE Hungarian River Information Services Provider (HU), Baltic Kontejnerski terminal (PL), Gruber Logistics Poljska (PL), pristanišče Rostock (DE), LCA Logistik Center Austria Süd (AT)

Načrtovani skupni proračun:

2,4 milijona evrov

 

Dodatne informacije najdete tukaj: https://www.interreg-central.eu/projects/accessmile/