Vsi projekti

Železniški carinski koridor med kontejnerskim terminalom|Dryport Fürnitz in pristaniščem Trst

Da bi tovorni promet preusmerili na železnico in naredili Koroško še bolj privlačno kot poslovno lokacijo, želi ÖBB v tesnem sodelovanju z deželo Koroško okrepiti logistični center Austria Süd (LCA-Süd) v Fürnitzu in vzpostaviti železniško carino. koridor med Trstom in Fürnitzom. Poleg povečanja dodane vrednosti za deželo Koroško in njeno industrijo se lahko LCA-Süd tako razširi v mednarodno logistično središče, ki ustvarja nova delovna mesta in večjo dodano vrednost za podjetja na lokaciji. Z železniškim carinskim koridorjem naj bi v prihodnje razbremenili prometno tržaško pristanišče. Nekateri vhodni zabojniki se nato naložijo neposredno z ladje na tirnice v Trstu in obdelajo iz carinske deklaracije v Fürnitzu ter nato prerazporedijo nacionalno in mednarodno.

V letu 2018 je bil projekt SmartLogi potrjen kot projekt Interreg (Italija-Avstrija). Cilj projekta je bil izboljšati administrativne in IKT procese v možnostih trajnostnega multimodalnega transporta. Projektni partnerji (med njimi LCA Logistik Center Austria Süd GmbH, Tržaško pristanišče, Dežela Koroška, ​​Deželi Benečija in Furlanija-Julijska krajina) so se dogovorili za izvedbo pilotnega projekta za odpravo tehničnih ovir ter optimalno uporabo obstoječe infrastrukture in nadaljnji razvoj. na temo carinjenje v tovornem prometu. Projekt “Železniškega carinskega koridorja” se je začel na tej točki in je prejel močno politično podporo. RCA je bila že od samega začetka močno vključena kot pomemben igralec in ponudnik prevoznih storitev. Po podpisu memoranduma o soglasju ob praznovanju 300-letnice tržaškega pristanišča in zavezi k večjemu povezovanju pristanišča z železnico je tema železniškega carinskega koridorja postala osrednji element razvoja logistike. lokaciji v Fürnitzu.

Kaj je železniški carinski koridor

To je carinski železniški koridor med dvema carinskima skladiščema (Tržaško pristanišče in Beljak jug). Zabojnike je mogoče naložiti na železnico za Villach Süd|Fürnitz neposredno z ladje brez carinskih postopkov in vmesnega skladiščenja v tržaškem pristanišču, da jih carinimo v Fürnitzu in po potrebi pregledamo.
Blago se lahko razloži na terminalu, preloži na tovornjake ali prepelje naprej po železnici.

Koristi za stranko

• Na željo stranke lahko kontejnerje naložimo direktno z ladje na vlak brez carinjenja v tržaškem pristanišču
• Carinjenje poteka elektronsko med transportom.
• V primeru ozkih grl v tržaškem pristanišču lahko kontejnerje prepeljemo hitro in jih ni treba začasno skladiščiti na carinjenje.
• Stranka se odloči, ali bo blago prijavljeno v Trstu ali Fürnitzu.
• Posledica tega je cenovna in časovna prednost. Vmesno skladiščenje v Trstu je dražje kot v Fürnitzu, odpadejo dolga skladiščenja v pristanišču in s tem povezane pristojbine, saj se blago natovori takoj v smeri Villach Süd|Fürnitz.

Zahteve

• Hitro natovarjanje v pristanišču
• Promet, ki ga lahko načrtujejo (občasni promet) železniških podjetij
• Kratki pretočni časi na relaciji Trst-Villach Süd (Fürnitz) s čim krajšim postankom na meji
• Hitra obdelava in kontrola v Villach Süd | Fürnitz
• dovolj prostorskih in kadrovskih virov
• privlačno cenovno politiko v Fürnitzu

Politični cilji

Železniški carinski koridor ponuja deželi Koroški, deželi Furlaniji, LCA-Süd in ÖBB edinstveno priložnost, da v okviru inovativnega projekta EU in kot neposredni partner tržaškega pristanišča postavi pomembne gospodarske impulze za lokacijo in razvijati sodelovanje pri politični podpori regije Alpe-Adria.

Cilji za lokacijo in regijo

 • Krepitev konkurenčnosti lokacije Villach Süd in nasploh logistične lokacije Koroške zahvaljujoč carinskemu koridorju, ki je edinstven v Evropi
 • Uvedba prevoza med Trstom in Beljakom Süd
 • Oblikovanje privlačne transportne ponudbe za obstoječe in bodoče intermodalne kupce
 • Ustvarjanje dodane vrednosti in delovnih mest
  o z vlaganjem v potrebno širitev infrastrukture
  o z izkoriščanjem obstoječih infrastrukturnih objektov
  o s povečanjem zmogljivosti obstoječe infrastrukture
 • Privlačnost lokacije za morebitna nova naselja in kooperacije

Cilji za deležnike in okolje

 • Krepitev konkurenčnosti železniškega prometa
 • Podpora za modalni premik – ponudba carinskega koridorja je na voljo samo strankam v železniškem prometu
 • Zmanjšanje ekološkega vpliva transportne industrije (železnica -> cesta)
 • Razbremenitev zmogljivosti v tržaškem pristanišču
 • Pozicioniranje Koroške in Avstrije kot gonilnika inovacij na področju logistike, saj takšen projekt v Evropi še ni bil izveden

Koordinator inovativnega projekta je LCA Logistik Center Austria Süd GmbH.

Zanima?

Vaša kontaktna oseba:

Carinski postopki:
Nermina Causevic-Kadric Nermina, Causevic-Kadric@railcargo.com ali 0664/88171959
Gerald Weichselbaum Gerald, Weichselbaum@railcargo.com ali 0664/6174698

Prodajne teme:
Ivica Spajić, Ivica.Spajic@railcargo.com ali 0664/6170122

Nadzor prodaje in vodenje izdelkov:
Matthias Urbas Matthias, Urbas@railcargo.com ali 0664/6178562