Vsi projekti

SmartLogi (Smart & intelligent Logistics) – dokončan

LCA Logistik Center Austria Süd GmbH (LCAS), Univerza Alpe-Adria iz Celovca in tržaško pristanišče so začeli s skupnim projektom vrednotenja in razvoja železniškega carinskega koridorja med obema lokacijama. Pod naslovom SmartLogi (Smart & intelligent Logistics) naj bi poenostavili in okrepili čezmejno sodelovanje ter zmanjšali obremenitev okolja. Status projekta: končan.

Smartlogi je bil namenjen izboljšanju operativnega in institucionalnega sodelovanja pri možnostih trajnostnega multimodalnega prevoza, služil pa naj bi tudi kot podpora za nadaljnji projekt „Železniškega carinskega koridorja“.

Ta projekt je bil v skupni vrednosti cca 1,3 milijona evrov financiran iz programa Interreg Avstrija-Italija, pri čemer je lastne prispevke koroških projektnih partnerjev sofinanciral Koroški sklad za gospodarski razvoj (KWF).

Izraz »multimodalni transport« se nanaša na uporabo različnih prevoznih sredstev v določenem časovnem obdobju, na primer od začetka transportne poti do končne dostave blaga. Znotraj te transportne poti se blago prevaža z različnimi načini prevoza, na primer s tovornjaki po cesti ali s tovornimi vlaki po železnici.

Glavni poudarek je na premagovanju številnih upravnih in tehnoloških izzivov, ki trenutno močno ovirajo prehod s ceste na železnico. Cilj je s pomočjo čezmejnega akcijskega načrta zmanjšati vplive tovornega prometa na onesnaževanje okolja, emisije toplogrednih plinov in hrup ter hkrati optimizirati procese za večjo učinkovitost ustreznih prometnih dejavnosti v alpski regiji. Poleg tega naj bi sodelovanje med koroškim logističnim vozliščem »LCA-Süd« in tržaškim pristaniščem močno okrepili z razvojem skupnega pilotnega projekta. Slednji za vzpostavitev čezmejnega železniškega carinskega koridorja za vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja v tovornem prometu znotraj programskega območja na operativni in institucionalni ravni.

Smartlogi želi narediti multimodalni transport na našem ozemlju bolj konkurenčen in privlačen, povečati prehod s ceste na železnico, hkrati pa pomaga varovati okolje.

Več informacij o projektu Smartlogi: http://www.smartlogi.eu/index_de.html

Več informacij o železniškem carinskem koridorju: office@lca-sued.at