Vsi projekti

FOODIS – »Čezmejni ekosistem za inovacije in trajnost v vrednostnih verigah živilskega sektorja«

Ta projekt v okviru programa financiranja Interreg Italija-Avstrija se je začel decembra 2023 in bo trajal 26 mesecev.

Vsebina projekta

LCA Logistik Center Austria Süd GmbH je konec leta 2023 začela z novim, inovativnim EU projektom na področju vrednostne verige hrane in se želi zoperstaviti zavrženi hrani ter tako ustvariti dodano vrednost za regijo.

V EU okoli 20 % hrane konča v smetnjakih. Preračunano na ljudi to pomeni 173 kg izgubljenih kilogramov na leto. Samo v Avstriji vsako leto nastane 791.000 ton odpadne hrane, ki se ji je mogoče izogniti, večina v zasebnih gospodinjstvih, gostinskih lokalih in proizvodnji zunaj doma. Na Koroškem vsako leto v smeteh konča 25 kilogramov hrane na osebo. Od tega je 27 odstotkov še uporabnega sadja in zelenjave.

Temu razvoju je treba preprečiti. Eden od ciljev trajnostnega razvoja ZN je zmanjšati količino živilskih odpadkov po vsem svetu. Do leta 2030 naj bi se prepolovila v sektorju maloprodaje in zasebnih gospodinjstev.

Italijansko-avstrijski projekt Interreg, ki se je začel konec leta 2023 med Furlanijo-Julijsko krajino in Koroško, si zato prizadeva narediti prehranska sistema obeh regij bolj trajnostna in odporna. V ta namen in v tem projektu čezmejnega sodelovanja Koroška in Furlanija-Julijska krajina združujeta svoje znanje na področjih kmetijstva, informatike, logistike, transformacije in prehranske varnosti.

Čezmejni projekt koordinirata vodilni partner Fundacija in Agrifood & Bioeconomy Cluster FVG. Na avstrijski strani bo LCAS, Koroški kompetenčni center za logistiko, sodeloval z Univerzo Paris-Lodron iz Salzburga in Ekonomsko-poslovno univerzo na Dunaju ter s pridruženimi partnerji, Koroško deželno vlado in Univerzo v Salzburgu. Uporabne vede, o izvedbi projekta inovativne hrane. Na italijanski strani bosta pri izvedbi projekta sodelovala tudi univerzitetni zdravstveni inštitut ASUGI in domača IT skupina INSIEL s pridruženima partnerjema, Univerzo v Vidmu in regionalnim direktoratom za zdravje.

Glavni cilj FOODIS-a je ustvariti sodelovalen čezmejni ekosistem za doseganje pametnega, trajnostnega in vključujočega prehoda vrednostnih verig živilskega sektorja. S skupnimi svetovalnimi storitvami, znanjem in sodobnimi logističnimi strukturami naj bi podjetja v obeh regijah podpirali pri čezmejnem delovanju in s tem pri dostopu do novih evropskih trgov. Načrtovani ekosistem bo preizkušen v okviru projekta z dvema pilotnima akcijama, eno vodi in izvaja Koroška, ​​drugo pa Furlanija-Julijska krajina, namenjena podpori trajnostnih in pravično trgovanih dobavnih verig.
Pilotni projekt, ki bi ga LCAS želel izvesti v okviru projekta Interreg na Koroškem, poleg digitalnega kartiranja vrednostne verige koroške hrane vključuje tudi razvoj digitalne platforme, ki omogoča zbiranje živil s potečenim rokom uporabe in odpadne hrane, ki se ne šteje za tržno uporabno. Presežke, skupni transport in skladiščenje v načrtovanem Prehranskem središču Alpe-Jadran v Fürnitzu je treba upravljati pametno in trajnostno. Platforma je namenjena tudi prikazu načinov, kako je mogoče blago nadgraditi na inovativne načine in reciklirati za ustvarjanje novih izdelkov. Gre za spodbujanje krožnih poslovnih modelov (npr. predelava sadja in zelenjave v nove prehranske izdelke, kot so sadni in zelenjavni sokovi ali sadni ali zelenjavni namazi). Cilj projekta je tudi pospešiti digitalizacijo in optimizacijo upravljanja s presežki hrane ter njeno redistribucijo z razvojem modularne in razširljive digitalne platforme.

Tretjino vse hrane zavržemo na poti od njive do krožnika. Hkrati milijoni ljudi po vsem svetu trpijo zaradi lakote. Zato je neprecenljivega pomena, pravzaprav nujnost, spodbujati krožno gospodarstvo na vseh področjih in panogah. Gospodarnost, inovativnost, trajnost in hkrati solidarnost je treba združiti v okviru učinkovitega upravljanja z viri. Na področju verig preskrbe s hrano to na primer pomeni, da je treba, preden se hrana zavrže, raziskati druge, bolj smiselne alternative, kot sta ponovna uporaba in recikliranje.

Končni načrt je ustvariti ponovljiv model skupnega ekosistema na čezmejni ravni. Ekosistem je namenjen zagotavljanju podpore podjetjem v živilskem in logističnem sektorju s sistematizacijo znanj in storitev. Za Koroško to pomeni večjo prepoznavnost pomembne regionalne živilske industrije in ustvarjanje novih prodajnih priložnosti.

Projektni partnerji

Poleg vodilnega partnerja, fundacije in grozda Agrifood & Bioeconomy FVG, ki ima bogate izkušnje na področju prehranskih vrednostnih verig in mednarodnih projektov financiranja, sodelujejo naslednji mednarodno znani projektni partnerji:

  • LCA logistični center Austria Süd GmbH
  • ASUGI Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
  • Univerza Paris-Lodron Salzburg
  • WU Dunajska univerza za ekonomijo in poslovanje
  • Insiel S.p.A.

Proračun projekta

Projekt je financiran z 900.000 EUR iz sredstev ESRR iz programa Interreg Italija-Avstrija 2021-2027 in nacionalnih sredstev ter traja 26 mesecev.