Vsi projekti

EUREKA-CELTIC- 6G-SKY: Tehnologije za mreženje in usklajevanje intermodalnega tovornega prometa

Projekt Celtic obravnava dinamične komunikacijske arhitekture za prihodnjo povezljivost za vrsto aplikacij v industriji, mobilnosti, transportu, logistiki in kmetijstvu, vključno s podeželskimi in alpskimi območji. Projekt se osredotoča na povezovanje železniške in cestne (pred vagonom in na vagonu) tovorne mobilnosti kot uporabo nove arhitekture 6G-SKY. 6G-SKY tako postane osnova za konsistenten informacijsko podprt sistem rezervacij in procesiranja.

Cilj

Cilj 6G-SKY je razviti tehnologije, ki omogočajo avtonomen in omrežen promet (železnica/cesta) v blagovnem sektorju in s tem CO2 učinkovito in podnebno nevtralno avtonomno mobilnost blaga prek medmodalne optimizacije. Glavni cilj so testi dokazovanja koncepta (PoC) in demonstracije arhitekture 6G-SKY v konkretnem primeru uporabe mobilnosti blaga z rezultatom koncepta in načrta za dejansko izvedbo.
Podcilji vključujejo koordinacijo roja, ki omogoča izvajanje avtonomnega in prilagodljivega obnašanja roja, kooperativno inteligenco in koordinacijo UAV za komunikacijsko pokritost, za naloge zaznavanja ali stanje prometa. Poleg tega je treba iz tega pridobiti informacije za koordinacijo tovornega prometa, ki se bodo na primer uporabljale za optimizacijo poti/razporeda. Centralni nadzor je osnova za informacijsko podprto rezervacijsko platformo, v kateri poteka koordinacija transportnega sistema.

V sodelovanju z avstrijskim projektnim partnerjem Lakeside Labs GmbH kot aplikacijskim partnerjem LCAS prispeva konkreten primer uporabe mobilnosti blaga. Logistični center Austria Süd (LCA-Süd) v Fürnitzu združuje storitve, povezane z logistiko, s terminalskimi storitvami in koncepti intermodalnega transporta. Koordinacija predvoza in vkrcanja na tirnico v LCA-Süd služi kot aplikacija, ki zagotavlja tudi avtonomna prevozna sredstva med dvema conama vozlišča.

Partner

Na projektu sodelujejo mednarodno priznana podjetja in raziskovalne ustanove:

Airbus Defense and Space GmbH, Nemčija
Fraunhoferjev inštitut za integrirana vezja IIS, Nemčija
Ericsson Antenna Technology (EAG), Nemčija
Deutsche Telekom, Nemčija
Motius, Nemčija
Meshmerize GmbH, Nemčija
Kraljevi inštitut za tehnologijo, KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), Švedska
Ericsson AB (EAB), Švedska
Skysense AB, Švedska
Švedska uprava za pošto in telekomunikacije (PTS), Švedska
Lakeside Labs, Avstrija
RED Bernard, Avstrija
Twins, Avstrija
Ericsson Hungary, Madžarska
AITIA, Madžarska
SAS, Švedska

Trajanje

Maj 2022 – april 2025

 

Več informacij: https://www.celticnext.eu/project-6g-sky/