Zurück zur Übersicht

Prvi evropski mednarodni carinski koridor uradno zapečaten

Avstrija in Italija sta uradno sklenila prvi in ​​edini čezmejni železniški carinski koridor v zgodovini Evrope. Od leta 2023 naj bi vse več zabojnikov, ki prihajajo v Trst, naložili neposredno z ladje na vlak in jih ocarinili na poti v Beljak/Fürnitz. Zaradi hitrejše obdelave v pristanišču je konkurenčnejši.

Fürnitz, 1. december 2022 Prvi in ​​doslej edini železniški carinski koridor v vsej EU med tržaškim pristaniščem in logističnim centrom Austria Süd (LCA-Süd) v Beljaku/Fürnitzu bo začel pilotno obratovati v začetku prihodnjega leta. Kontejnerje, ki prispejo v tržaško pristanišče, lahko nato brez carinskih postopkov neposredno z ladje naložijo na tovorni vlak in odpeljejo proti severu, v Beljak-Fürnitz. Po prihodu blaga v Avstrijo se opravi carinjenje. Kaj to pomeni za obe sodelujoči državi? Velika prednost je, da se blago prevaža hitreje in z manj administrativnih naporov carine, kar omogoča povečanje prometa med ladjo in podnebju veliko bolj prijazno železnico. Trajnost, poravnave podjetij in pomembna delovna mesta bi morali iti z roko v roki z uvedbo novega carinskega in železniškega produkta. Varnostni in obvezni zdravstveni pregledi se bodo tako kot doslej izvajali v tržaškem pristanišču. Začetek rednega obratovanja je predviden v letu 2023.

Podpis pogodbe je potekal 1. decembra na Dunaju v Zimski palači princa Eugena v okviru praznične slovesnosti s projektnimi partnerji, vključno s finančnim ministrom Magnusom Brunnerjem, članom uprave ÖBB Andreasom Matthäjem in direktorjem pristanišča Zeno D’Agostino, visokim visoki predstavniki avstrijskih in italijanskih carinskih organov, najprej Bettina Vogl-Lang in Heike Fetka-Blüthner, deželni glavar Peter Kaiser, deželni svetnik Sebastian Schuschnig in predsednik Gospodarske zbornice Jürgen Mandl ter italijanski veleposlanik v Avstriji Stefano Beltrame.

Podpisana sta bila dva sporazuma. Na eni strani operativni dogovor o izmenjavi informacij, analizi tveganja, kontrolah in ukrepih carinskega nadzora med carinskima organoma Italije in Avstrije. Podpis sta opravila Heike Fetka-Blüthner (vodja avstrijske carinske uprave) in Davide Bellosi (regionalni carinski direktor Veneto in Furlanije-Julijske krajine). Po drugi strani sta osnutek protokola o železniškem carinskem koridorju pripravila Bettina Vogl-Lang (oddelek III BMF, vodja carinske skupine) in Franco Letrari (direktor za mednarodne carinske zadeve), Peter Kaiser (koroški deželni glavar) in Zeno D. Agostino (predsednik pristanišča Trst in Monfalcone) in podpisan s strani finančnega ministra Magnusa Brunnerja.

Za finančnega ministra Magnusa Brunnerja je železniški carinski koridor absolutno vodilni projekt na logističnem in carinskem področju, ki mu ni para v EU: »Krepi Avstrijo kot poslovno lokacijo in naš položaj neobalne države. V naslednjem koraku se pošiljke, ki so pri nas ocarinjene za namene, ne pošiljajo le v domovino, temveč v celotno Evropo. Avstrija se tako lahko uveljavi kot logistično središče in osrednja točka za pretok blaga po vsej Evropi.«

Za koroškega deželnega glavarja Petra Kaiserja je jasno: »Z današnjim podpisom za carinski koridor med tržaškim pristaniščem in logističnim centrom Beljak ponovno pišemo zgodovino – piše Koroška. Danes v pravem pomenu besede postavljamo pot k realizaciji prvega carinskega koridorja v Evropi. Koroška se bo tako še bolj povezala s partnersko deželo Furlanijo, ki že zdaj pogosto sodeluje. Tako ustvarjamo še en mednarodno svetleč svetilnik, ki bo prinesel številna delovna mesta, poslovne poravnave, omogočil novo gospodarsko sodelovanje in ustvaril blaginjo.«

Minister za gospodarstvo in logistiko Sebastian Schuschnig vidi zgodovinsko izvedbo carinskega koridorja kot gospodarski mejnik za Koroško kot poslovno lokacijo: »Na Koroškem se izvaja paradni evropski projekt, s katerim začrtamo smer Koroške v osrčju Alpe-Jadran kot gospodarsko središče celotne EU. Koroška leži na stičišču dveh evropskih prometnih osi, z neposredno in nebirokratsko povezavo Logističnega centra Austria South v Beljaku/Fürnitzu s pristaniščem v Trstu ima celotno gospodarsko območje edinstveno prodajno prednost v Evropi. Skupaj s Koralmbahnom, še enim projektom stoletja za lokacijo, postaja Koroška zelo privlačna za poselitev podjetij in dobiva povsem nove gospodarske priložnosti za ustvarjanje dodane vrednosti in delovnih mest v regiji.«

»To je za nas pomemben korak. S prvim evropskim mednarodnim carinskim koridorjem med dvema državama pospešujemo tako uvozne kot izvozne postopke na pomembnem železniškem križišču za Trst, a tudi za Avstrijo ter za vso srednjo in vzhodno Evropo. To bo omogočilo znatno zmanjšanje administrativnih in birokratskih korakov, s čimer se bodo skrajšali časi manipulacije zabojnikov in stroški prevoza blaga do in iz našega pristanišča postanka na svetovne trge ali z njega na svetovne trge. Z učinkom izboljšanja naše mednarodne konkurenčnosti,« zgodovinski trenutek komentira Zeno D’Agostino.

Šef ÖBB Andreas Matthä potrjuje, da je Trst za ÖBB pomembno središče tovornega prometa v Avstrijo in iz nje ter v evropsko zaledje. »S hčerinsko družbo za tovorni promet ÖBB Rail Cargo Group smo eno vodilnih logističnih podjetij v tržaškem pristanišču. Veseli me, da zdaj poglabljamo sodelovanje in skupaj delamo na inovativni in učinkoviti rešitvi za koroško gospodarstvo in varstvo podnebja. S skupnimi storitvami želimo vse večje količine blaga, ki z ladjami prihaja v Trst, hitreje in učinkoviteje spraviti na tirnice ter jih v prihodnje prerazporediti.”

Za dva generalna direktorja LCA Logistik Center Austria Süd GmbH, Julio Feinig-Freunschlag in Uda Tarmanna, praznično dejanje pomeni “časten zaključek dolgoletnega intenzivnega čezmejnega razvojnega dela, ki se je začelo leta 2017 z EU projektom Smartlogi in je tudi začetni signal za implementacijo novega carinskega in železniškega produkta na trg. Zdaj želimo skupaj z ÖBB opozoriti gospodarstvo, predvsem koroške špediterje, na ugodno uporabo carinskega koridorja in še naprej pomembno prispevati k preusmeritvi tovornega prometa s cest na železnice.”

Železniški carinski koridor so razvili tržaško pristanišče, ÖBB, bodoča upravljavca skladišč Adriafer in Rail Cargo Austria skupaj s kompetenčno agencijo za logistiko LCA Logistik Center Austria Süd GmbH ter carinskima upravama Italije in Avstrije.

 

LCA Logitik Center Austria Süd GmbH

Koroška kompetenčna agencija za logistiko in mobilnost podpira naselitev mednarodnih, z logistiko povezanih podjetij in jih strateško spremlja pri razvoju v logističnem vozlišču Fürnitz. S celovitimi storitvami in svetovanjem ciljna promocija in razvoj več kot 160 ha velike lokacije v tromejnem trikotniku Avstrije, Italije in Slovenije ter širše celotne logistične lokacije Koroške. Na stičišču zahodnobalkanskega koridorja in baltsko-jadranske osi ÖBB upravlja drugo največjo veliko ranžirno postajo v Avstriji v logističnem vozlišču Villach Süd-Fürnitz, ki služi kot vozlišče za nacionalni in mednarodni tovorni promet ter tovorni terminal, ki ga upravlja Terminal Service Austria (TSA). LCA Logistik Center Austria Süd GmbH je bil pobudnik projekta in ga koordinira že od začetka projekta.

Slike (avtorstvo fotografije: © BKA/Wenzel)

Ljudje na veliki fotografiji od leve proti desni: Udo Tarmann (LCA Logistik Center Austria Süd GmbH), Davide Bellosi (ADM Carinska uprava Italije), Stefano Beltrame (italijanski veleposlanik v Avstriji), LR Sebastian Schuschnig, Andreas Matthä (ÖBB), BM Magnus Brunner, Zeno D’Agostino (pristaniška uprava Trst), guverner Peter Kaiser, Bettina Vogl-Lang (avstrijska carinska uprava), Franco Letrari (italijanska carinska uprava ADM), predsednik WKK Jürgen Mandl, Heike Fetka-Blüthner (avstrijska carinska uprava) ), Maurizio Cociancich (skladiščno skladišče Adriafer), Julia Feinig-Freunschlag (LCA Logistik Center Austria Süd GmbH), Sandra Primiceri (COSELAG), Imre Kovacs (Rail Cargo Group).