Vsi projekti

Živilsko-logistični center – dokončan

Vsebina projekta je izvedba študije izvedljivosti za izgradnjo živilskopredelovalnega in logističnega centra na lokaciji LCA-Süd v Fürnitzu. Status projekta: končan.

V projektu, ki ga financira KWF Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds, je treba analizirati trg in tehnologijo v zvezi s središčem za predelavo hrane in logistiko, pripraviti koncept operativne organizacije ali koncept zgradbe in v zadnjem koraku , opredeliti je treba poslovni načrt in priporočilo za ukrepanje.

Projekt naj bi potekal v dveh fazah, pri čemer se po zaključku prve faze opredeli scenarij zaključka oziroma izstopa. V prvi fazi bomo pridobili informacijo, ali je potreba po centru na Koroškem dovolj velika za rentabilno poslovanje. Če bo temu tako, bo izvedena tudi druga faza projekta.

Opis

Gojenje, pridelava, predelava, rafiniranje, distribucija, logistika in odlaganje hrane je daleč največji trg na svetu, zahteve po kakovosti in trajnosti živil pa strmo naraščajo. Poleg tega postajajo trgovina in potrošniki vse bolj občutljivi, ko gre za trajnost, naravnost in regionalnost izdelkov. Hkrati se v Evropi vsako leto zavrže okoli 200 milijonov ton hrane. Prevoz za nadaljnjo predelavo, zlasti med severnimi in južnimi državami, ter s tem povezane emisije onesnaževal nenehno naraščajo. Mali proizvajalci in regionalna podjetja v živilskem sektorju so podprti, vendar so ukrepi internacionalizacije zaradi velikosti podjetja še vedno težavni. Združevanje takih podjetij, kot so zadruge, ni vedno možno.

Ta situacija zahteva ukrepanje. Inovativne združitve in sodelovanja med podjetji v kombinaciji z uporabo sodobnih tehnik in tehnologij lahko zagotovijo rešitev za preprečevanje negativnih učinkov globalnih vrednostnih verig. Predvsem pa interakcija regionalno zasnovanih podjetij z različnih področij (npr. mikroelektronika, strojništvo, raziskave in razvoj, gradbeništvo, pridelovalci hrane) ne le pozitivno vpliva na okolje, temveč tudi na ustvarjanje vrednosti na Koroškem.

 

Cilj

Cilj je razviti premišljen koncept logističnega in predelovalnega centra za hrano, ki bi ga lahko predstavili potencialnim operaterjem.

Trajanje

03.08.2020 – 30.03.2023

Projektni partner

  • LCA Logistik Center Austria Süd GmbH
  • Kompetenčna skupina – sestavlja 6 koroških podjetij G&H Civil Engineering GmbH, Ortner Reinraumtechnik GmbH, Oswald GmbH, PMS Elektro- und Automationstechnik GmbH, SMB Pure Systems GmbH in M. WULZ Anlagenbau GmbH
  • Mesto Beljak