Vsi projekti

Kompetence Atlas Logistics Koroška – prostor za orientacijo

LCA Logistik Center Austria Süd GmbH (LCAS) kot lokacijska agencija in hkrati logistični kompetenčni partner za logistiko na Koroškem prvič izdeluje kompetenčni atlas logistike na Koroškem.

LCAS je bil ustanovljen leta 2017 z namenom razvoja lokacije Fürnitz v vodilno logistično središče v regiji Alpe-Adria. Ta se nahaja na stičišču osi Baltik-Jadran in koridorja Alpe-Zahodni Balkan. Ta okoliščina, spremenjeni tokovi blaga, deloma tudi zaradi pandemije, skorajšnje odprtje Koralmbahna in nenazadnje edinstvenega v Evropi železniškega carinskega koridorja med pristaniščem Trst in Beljak-Fürnitz, prinašajo nova dinamika z ogromnimi možnostmi za celotno transportno in logistično lokacijo Koroška. Zdaj je pomembno ponazoriti te konkurenčne prednosti in uspešnost koroških transportnih in logističnih podjetij ter jih narediti mednarodno prepoznavne.

Skupaj s prednostjo medijskega založnika se je LCAS zato odločil razviti in lansirati “COMPETENZATLAS LOGISTIK KÄRNTEN” kot posebno publikacijo. Maja 2023 – ravno v času vodilnega svetovnega sejma logistike, mobilnosti, informatike in upravljanja dobavne verige »transport logistic« v Münchnu, na katerem sodelujemo s skupno stojnico – je bilo to objavljeno in lansirano prvič. Pregledno delo je na voljo tudi v angleščini za distribucijo zainteresiranim strokovnim obiskovalcem na drugih specializiranih dogodkih, kot je načrtovani Logistični kongres Alpe-Adria 2024. Medij naj se pojavi enkrat letno in vsebuje tudi ePaper za branje ali prenos. Načrtovana prva naklada obsega okoli 15.000 izvodov in je bila med drugim vključena v tiskano izdajo poslovne revije Prednost.

Namen te strokovne publikacije je prikazati uspešnost in kompetence koroškega logističnega sektorja v jasni referenčni knjigi. Poseben poudarek je na podjetjih s sedežem na logistični lokaciji Koroške, inovacijah, vizijah in projektih v panogi na Koroškem ter raznolikih profilih delovnih mest in možnostih usposabljanja in izpopolnjevanja. Poudarek je na pozicioniranju in povečanju atraktivnosti koroške logistične lokacije, LCA-Süd – logističnega centra v Fürnitzu – kot kompetenčnega centra za logistiko in mobilnost v regiji Alpe-Adria ter izboljšanju podobe logistične industrije kot delodajalca.

Za podrobnosti smo vam na voljo: mag. Natascha Zmerzlikar, zmerzlikar@lca-sued.at ali +43.664.8440121.