UPRAVLJAVSKA-
DRUŽBA.

 

Upravljavska družba deluje kot operativna enota za ciljno spodbujanje in razvoj lokacije, razširjenega lokacijskega območja (regije), kot tudi za sodelovanje uveljavljenih podjetij in drugih zainteresiranih strani. Ta upravljavska družba je v 100-odstotni lasti javnega sektorja.

DRUŽBA IN
NJENE NALOGE.

Argumentacija in svetovanje v zvezi s projekti

 • Informativni pogovori o prednostih lokacije in sistema
 • Nadaljnji razvoj blagovne znamke

Storitvene funkcije

 • Kontaktna oseba za podjetja
 • Organizacija izravnave kapacitet (pisarniške/skladiščne površine, človeški viri)
 • Organizacija delavnic
 • Spodbujanje možnosti usposabljanja in nadaljnjega izobraževanja

Klasični odnosi z javnostmi

 • Prisotnost na spletu
 • Sejmi/kongresi
 • Predstavitve in vodenje

Varnost in krepitev lokacije

 • Razvoj notranjega in zunanjega sodelovanja za zagotovitev stroškovnih in storitvenih prednosti
 • Spodbujanje lastne identitete lokacije
 • Izmenjava izkušenj z drugimi logističnimi centri